Date:June 04, 2014

Deden Aldila Zulkhida

Nama : Deden Aldila Zulkhida
No.HP : 085659111278
Lulus Tahun : 2008
Pekerjaan Sekarang : Guru / Staff Pengajar SMK Al-Huda Sadananya
Social Media : https://www.facebook.com/DedenAldilaZulkhida
Pesan & Kesan : Semoga MTs Darussalam terus maju dan terus lebih baik dalam menciptakan kader (generasi) penerus bangsa yang berkepribadian muslim yang kuat.

Deden Aldila Zulkhida